Blogg

Sida 2

RSS

Tandläkare på Södermalm

12 Oct 2017

Bor du på Södermalm har du aldrig långt till bra tandvård. Här finns både Folktandvården på ett flertal ställen och ett stort och bra utbud av större och mindre privata inrättningar. Även om du inte har akuta besvär eller en historia av problem med tänderna bör du regelbundet besöka en tandläkare. En tandläkare hjälper dig att hålla koll på din tandhygien så att du inte börjar slarva. Vår munhygien kan ändras under livets gång och om tänderna och tandköttet börjar må dåligt kan det gå snabbt utför. Många går genom livet med mycket tandsten utan att tänka särskilt mycket på det, men till slut kommer det att resultera i tandsjukdomar. Undersökningar visar att personer som regelbundet går på tandläkarkontroller har mindre problem med karies och andra munsjukdomar. De får dessutom behålla fler tänder lång upp i åldrarna. Det har också visat sig att det lönar sig att börja gå regelbundet till tandläkaren även om man inte tidigare gjort det. Det går snabbt att få en bra munhygien om man gör en ansträngning.

Varför?

Det finns många anledningar till att man vill uppsöka en tandläkare. Den vanligaste är att det gör ont i en tand eller flera. Det kan bero på långt utvecklad karies, blottade tandhalsar efter för hård tandborstning, tandlossning eller infektion i exempelvis en fyllning. Anledningarna kan som synes vara många, och det är därför ingen idé att vänta och se om det går över av sig själv. Viss tandvärk kan vara ett tecken på att du behöver akut hjälp. Då får du ringa och se om det finns akuttider och vart du behöver vänta kortast tid.

Andra anledningar är att man upplever att man har fått mer tandsten, att man har fått kommentarer om dålig andedräkt och inte lyckas åtgärda det.

Undersökning och återbesök

När du kommer in till en tandläkare du inte varit hos förut får gör tandläkaren en undersökning av dina tänder och ditt tandkött. Du får där veta statusen på dina tänder, och om det finns någonting akut som behöver åtgärdas. Du brukar ofta få en tid hos en tandhygienist, som hjälper dig att ta bort tandsten. Sedan brukar du kunna välja om du vill bli kallad varje eller vartannat år. Hur ofta man bör gå till tandläkaren är individuellt, vissa föds med väldigt starka tänder och mycket små anlag för tandsten, andra är mer utsatta. Dock bör man inte vänta mer än två år mellan besöken.

Vårda tänderna

En tandläkares bästa råd för att behålla en bra munhygien och starka tänder är att borsta tänderna noga morgon och kväll med fluor, att alltid använda tandtråd innan du borstar, inte småäta mellan måltiderna, att dricka mycket vatten och att regelbundet besöka en tandläkare. Sköter du om dina tänder ordentligt kommer du att tacka dig själv senare i livet.


Att tänka på när man väljer tandläkare

5 Jul 2017

Det finns några saker som man bör göra årligen och ett av de tydligaste exemplen på detta är att besöka en tandläkare. Varför? Jo, av den anledningen att ett besök hos en tandläkare förhindrar att sjukdomar uppkommer; god munhälsa är en nyckel till ett frisk, hälsosamt liv och det finns många svåra sjukdomar som har sina rötter i misskötta tänder.

Dessutom sparar man även pengar på att årligen besöka en tandläkare och det här är något som många missat. Man tar för givet att den summa man betalar för en undersökning och för enklare korrigeringar av dentala problem är onödig och enbart en kostnad – i det långa loppet är det istället en ren och skär investering då just denna undersökning i sig förhindrat värre – och dyrare! – problem.

Med detta sagt så fortsätter vi och ställer oss frågan kring vilken tandläkare man ska välja? Det vill säga; på vad ska man basera sitt val och vilka punkter är viktiga att ha i åtanke? Naturligtvis så är blir våra förslag generella här – alla är olika och har olika sätt att förhålla sig till en tandläkare – men vi anser att det finns några punkter som man kan ha i åtanke.

Vi kan för att göra det hela enklare och lite mer relevant för fler personer säga att det handlar om en person som just flyttat till Stockholm och som således måste hitta en bra tandläkare där. Dessa punkter tycker vi att personen ska ha i åtanke innan han väljer:

  • Att det finns många tandläkare i Stockholm i kombination med att det råder fri prissättning gör att denne nyinflyttade person på ett annat sätt kan jämföra priserna dem emellan. Det skiljer väldigt mycket i pris mellan en tandläkare och en annan i Stockholm och här finns många kronor att spara.
  • Långsiktighet. En relation mellan tandläkare och patient är unikt och man bygger ofta upp ett förtroende som kan sträcka sig över ett helt yrkesliv. Så tycker vi även att denna person i Stockholm ska resonera och försöka hitta en tandläkare där han kan se en framtid. Förtroende och trygghet ger en lång relation med en tandläkare.
  • Modern utrustning och bra service. Det finns i Stockholm tandläkare som inte gjort några större förändringar på sina praktiker under en lång, lång td. Man vet att de fungerar och man litar på dem. Det finns dock andra tandläkare som håller sig mer uppdaterade och som ser till en helhet; en helhet som innebär att ett besök hos en sådan blir mindre plågsam. Modern utrustning, en personal som jobbat hårt på bemötande och en mer personlig service är ledord som en sådan tandläkare följer och vi rekommenderar denne till Stockholm nyinflyttade person att söka sig till en sådan. Det är som att jämföra mellan natt och dag.

Hitta en akut tandläkare i Stockholm

28 Jun 2017

I en stor stad som Stockholm så blir det – på grund av den stora befolkningsmängden – betydligt fler olyckor än vad som sker i övriga Sverige. Olyckor, misshandlar och annat som kan innebära att de drabbade tvingas uppsöka sjukhus eller en tandläkare akut och det är också därför av stor vikt att det finns sådana tillgängliga under dygnets alla tider. En olycka följer ju nämligen ingen klocka och om man går ut en stökig lördagsnatt i Stockholm så kan man nästan garantera att problem kommer att uppstå i form av någon sorts kroppsskada och det är alltså då viktig att den person som drabbats snabbt kan få den hjälp som behövs på snabbast möjliga tid. Har man här exempelvis en misshandel i Stockholm där någon slagit ut en person på annan – ja, då måste man också direkt kunna ordna en tid hos en akut tandläkare som fixar problemet.

Detta är – tack och lov – också något som finns och om man drabbas av en tandskada i Stockholm, oavsett tid på dygnet, så finns det hjälp att få i form av en akut tandläkare. Dessa rings ofta in till en vanlig akutmottagning så det bästa sättet vid exempelvis en misshandel i Stockholm är alltså att bege sig till en akutmottagning som i sin tur ringer efter en tandläkare som jobbar akut enligt jour.

Även vid andra tillfällen så går det att få tag på en akut tandläkare i Stockholm och om vi här säger att du som privatperson ramlar på väg till ditt jobb och slår ut en tand – hur ska du då gå tillväga för att snabbt komma i kontakt med en akut tandläkare? Ja, här kan man egentligen bara ringa till sin ordinarie tandläkarstation och därefter åka direkt till denna. I Stockholm så är det nämligen så att de allra flesta tandläkarmottagningar har särskilda tider avsatta för dessa olyckliga tillfällen och att man har en akut tandläkare som alltså direkt står redo att lösa problemen i fråga.

Här har man alltså en stor fördel av att bo i en större stad som Stockholm för, som vi sa, olyckor följer ingen klocka och drabbar inte utvalda kroppsdelar. Slår du ut en tand – ja, då ska en akut tandläkare kunna bistå dig. Bryter du en arm – ja, då ska en vanlig läkare kunna fixa detta så fort som möjligt. Att det finns en akut tandläkare tillgänglig är ett friskhetstecken på ett helt land i allmänhet och – som i det här fallet alltså – en stad som Stockholm i synnerhet.

Kostnaden för en akut tandläkare i Stockholm kan bli dyr

Här ska man också tillägga direkt att själva kostnaden för att besöka en akut tandläkare kan bli högre än ett ebsök hos en vanlig tandläkare. Dock ska man här veta att dessa besök och kostnaden för dessa ofta brukar täckas av din försäkring så detta blir alltså främst en kostnad för det bolag du valt.

Se alltså till att teckna en bra sådan – man vet aldrig när olyckan är framme och du kan tvingas besöka en akut tandläkare oavsett om du bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige

Hitta din tandläkare i Solna

23 Apr 2017

Alternativen gällande tandläkare har ökat markant under de senare åren och man ser att allt fler tandläkare väljer att öppna mindre praktiker snarare än att jobba kvar inom Folktandvårdens regi. Detta skapar alltså en större valfrihet för kunderna som både kan leda till bättre vård och bättre priser då man besöker en tandläkare. Speciellt det sistnämnda – lägre kostnader – är särskilt intressant då man talar om tandläkare och då många upplever att kostnaden för ett besök är för dyrt så är detta också väldigt välkommet.

I Sverige har nämligen tandvården seglat upp som lite av klassfråga och då många upplever att det är för dyrt att besöka en tandläkare så avstår amn också från att göra detta – med ödesdigra följder. Nyckeln till ett hälsosamt liv börjar nämligen i munnen  och att alla ska ha råd att besöka en tandläkare någon gång per år är därför en självklarhet och detta oavsett om man bor i Solna, Malmö eller Kiruna. Att det öppnar mindre praktiker som kan erbjuda bättre priser är därför väldigt bra och välkommet och om man bor i exempelvis Solna så kan amn bara där se att urvalet bland tandläkare ökat markant under loppet av några få år.

Här kan alltså en person som bor i Solna välja bland en massa olika tandläkare som har sina praktiker och mottagningar i varierande storlek och som drivs antingen i privat regi eller av staten. Som boende i Solna eller i någon annan ort i närheten av Stockholm så har man alltså en klar fördel då det handlar om att hitta rätt tandläkare inom den budget man är beredd att betala och hålla sig inom.

En privat tandläkare i Solna är lika bra

Det skiljer inte heller i kvaliteten på jobbet om man jämför mellan en tandläkare som driver sin egen prkatik och en som jobbar för Folktandvården. Alla tandläkare har samma utbildning och ger allstå samma sorts vård så om du som boende i Solna tvekar och tror att en privat tandläkare är sämre så är det alltså dags att tänka om. Det kan snarare vara precis tvärtom faktiskt – går du till en privat tandläkare i Solna så kommer du i många fall att uppleva att servicen är högre och att du blir bättre behandlad. En tandläkare som jobbar privat brukar nämligen vara lite mer mån om att behålla sina kunder än vad en tandläkare inom folktandvården är.

Detta visar sig i form av personlig service i väntrum, bättre bemötande från personalen och där som person får en bättre kontakt med den tandläkare du valt i Solna. Förr om åren så handlade det mer om en slags löpande band-princip där en tandläkare inte hann med att bygga den så viktiga personliga kontakten mellan sig själv och sina kunder.

Numera så jobbar en tandläkare i exempelvis Solna mer för en långvarig relation och det är också en sådan som kunder också vill ha. Man vill kunna veta att sin tandläkare är pålitlig och kan hjälpa en oavsett problem och detta naturligtvis om man bor i Solna eller i någon annan del av Sverige.