Barn och tänder – lite information

De första tänderna hos ett barn börjar ta form och anläggas redan i fosterstadiet; detta gäller både mjölktänderna och de senare, permanenta tänderna – vuxentänderna. Från början är tänderna enbart en mjuk ansamling av celler inuti käkbenet och det är först då fosfor och kalk tillförs och lagras – mineraliseringen – som tänderna börjar bli hårda och anta en form av en tand. Det här sker ungefär i gravidvecka 14 och det är tandkronan som bildas först – rötterna på mjölktänderna å sin sida; de är inte klara förrän barnet i fråga befinner sig någonstans i treårs-åldern.

Permanenta tänders tandkronor och deras mineralisering; den börjar strax före förlossningen och den pågår fram till barnet är mellan sex-sju år gammal. Det brukar generellt ta ytterligare tre år innan tandrötterna är helt färdigbildade.

Det om det: nu tänkte vi snabbt gå igenom lite fakta om barn och tänder och genom det dels ge lite information och dels också stilla lite oro som kan finnas hos föräldrar. Man ska veta att då det kommer till barn och tänder så gäller exakt samma sak som inom övrig utveckling: den sker i olika takt. Ju fortare man som förälder inser det, desto lättare blir det. Att någon lär sig gå snabbt, att ett annat barn lär sig tala, ett tredje får tänder tidigt medan ett fjärde barn är lite långsammare – det är bara så det är; i det långa loppet så har det ingen som helst betydelse. Så länge man har regelbunden uppföljning med BVC och senare tandläkare så finns det ingen som helst anledning till stress och oro – se istället till att njuta av det fantastiska föräldraskapet. Tiden går, som alla vet, väldigt fort.

Med detta sagt så drar vi några punkter kring tänder och barn och vi hoppas att vi kan ge en bra och täckande bild kring detta ämne.

 

Tänder och barn – det här gäller

  • De första tänderna: barnets första tänder brukar komma (synas) någon gång mellan 6-8 månader och i ovanliga fall så händer det att barnet har synliga tänder redan vid födseln. Som sagt; tidpunkten för tänderna och då de först blir synliga är ytterst varierande – men om de inte visat sig då barnet är ungefär ett och ett halvt år så kan det vara bra att undersöka detta lite närmare och som förälder kontakta först BVC och därefter hänvisas (om så krävs) till en tandläkare. Naturligtvis så kommer inte alla tänder på en och samma gång. Det vanliga är att de två framtänderna i underkäken först syns, därefter så kommer de två i överkäken. Kindtänderna å sin sida, de brukar komma vid ungefär ett och ett halvt års ålder. Då barnet är tre år gammalt så brukar samtliga tänder vara synliga.
  • Två uppsättningar tänder: mjölktänderna är de primära tänderna och de är betydligt mindre och anpassade efter barnets mun. Att de kallas just mjölktänder är något som kommer med två teorier A) de kommer fram i samband med amningen och B) de är vitare till färgen och därmed lite mer lik mjölk. 20 stycken mjölktänder är vad ett barn får; tio stycken i överkäken och tio stycken i underkäken.
  • Gör det ont att få mjölktänder? Att mjölktänderna tränger fram kan skapa klåda och det kan göra tandköttet irriterat. Barnet kan även dregla lite mer än vanligt som en följd av detta. För att underlätta eventuell klåda i samband med att mjölktänderna tränger fram så kan man som förälder investera i en bitring; en sådan brukar kunna ge en lindrande massage. Dessutom så finns det idag modeller som kan läggas i kylen och därmed ytterligare – genom kyla – ge lindring.
  • När lossnar mjölktänderna? Någon gång mellan 5-7 års ålder så börjar de permanenta tänderna ta plats och knuffa bort mjölktänderna. Det brukar vara relativt odramatiskt, mjölktanden trycks bort – bit för bit - och har slutligen inget fäste varpå den blir lös och barnet kan vicka bort den. Det brukar – som vid uppkomsten av mjölktänder – starta i underkäken och därefter gå vidare till överkäke och sedan till kindtänderna. Den permanenta tanden växer under, men strax bakom, mjölktanden och det kan innebära att vissa barn plötsligt står med en dubbel uppsättning under en period. Här kan det vara bra att instruera barnet att vicka lite extra på mjölktanden. Det hela är ofarligt; men det är ändå bra om tanden i fråga släpper. Lite extra hjälp på vägen, helt enkelt.
  • Sexårständerna: Bakom de sista mjölktänderna kommer det så kallade sexårständerna att komma fram och här gäller det som förälder att vara noggrann kring skötseln. Man måste borsta nya tänder väldigt noggrant och det som gör sexårständerna speciella ur det avseendet är dels placeringen – långt bak, svåra att komma åt – samt att de är gropiga och, som alla nya tänder, är extra känsliga för karies.
  • Räkna tänderna! Som förälder så kommer du att märka att du och ditt barn blir kallade regelbundet till en tandläkare. Det här sker för att se om alla tänder kommit ut, hur de växer och om det finns några avvikelser. Skulle så vara fallet och någonting oegentligt upptäcks så har man en god chans att kunna korrigera detta direkt. Om exempelvis en permanent tand hindras från att bryta fram av en mjölktand så kan tandläkaren på ett bättre sätt planera borttagningen av denna och därmed skapa förutsättningar för den permanenta tanden att bryta igenom.