Hål i tänderna är inte ovanligt hos barn

Att även barn kan drabbas av kariesangrepp och få hål i tänderna är något som många föräldrar snabbt blir varse. Faktum är att barns tänder är betydligt känsligare än vad vuxna – permanenta – tänder är och att skötseln av sådana därmed blir än viktigare. För en vuxen individ så kan det dock finnas en dold trygghet i detta. Man vet att barnet – tids nog – kommer att tappa sina mjölktänder och man ser därför ett hål i en tand som någonting som ändå läker. Tanden lossnar – problemet försvinner; och därmed så kan man ta tandborstningen med en liten klackspark. Det här stämmer definitivt inte.

Ett kariesangrepp hos en mjölktand kan nämligen påverka även en permanent tand och lagar man inte hålet så kan det slutligen uppstå en infektion i tandköttet och/eller käken; med en stor smärta som följd. Kort och gott, tandborstningen är oerhört viktigt även då det kommer till barn då det är den som primärt förhindrar att hål i tänder uppkommer. det finns även några andra saker man som förälder kan göra i ett förebyggande syfte och vi räknar snabbt upp några av dessa nedan:

  • Låt tänderna vila mellan måltiderna
  • Se till att barnet dricker vatten
  • Vara väldigt uppmärksam på tänderna som bryter fram längst in.

Den senare punkten kräver en liten fristående förklaring. Tänderna längt i drabbas oftare av kariesangrepp och gör så av två anledningar A) placeringen – de är svårare att se och de är svårare att komma åt. Båda dessa faktorer gör att bakterier kan lägga sig som en hinna över dessa tänder i synnerhet. B) formen: tänderna längst in är inte plana på samma sätt som framtänderna. Tvärtom; de är ofta gropiga och dessa gropar är något som bakterier i allra högsta grad uppskattar.

Lyckligtvis så står man som förälder inte ensam i detta och från två års ålder så brukar man med jämna- och regelbundna mellanrum bli kallad till en tandläkare. Se till att gå på dessa tider eller se till att boka om. Dessa är viktiga för att upptäcka eventuella kariesangrepp och vidta lämpliga åtgärder om sådana finns. Dels så är de också väldigt viktiga ur ett förebyggande syfte. Skulle man upptäcka att ditt barn har hål i sina tänder i tid så finns det goda möjligheter att laga hålet – lämpligen och oftast med en fyllning kallad glasjonormercement – och där tanden i fråga inte behöver avlägsnas.

Skulle tandläkaren göra bedömningen att en tand måste dras ut så är detta ofta en följd av att hålet i fråga har nått till tandnerven eller att tanden i fråga – ofta en kindtand – inte fyller någon funktion för bettet.