Att tänka på när man väljer tandläkare

Det finns några saker som man bör göra årligen och ett av de tydligaste exemplen på detta är att besöka en tandläkare. Varför? Jo, av den anledningen att ett besök hos en tandläkare förhindrar att sjukdomar uppkommer; god munhälsa är en nyckel till ett frisk, hälsosamt liv och det finns många svåra sjukdomar som har sina rötter i misskötta tänder.

Dessutom sparar man även pengar på att årligen besöka en tandläkare och det här är något som många missat. Man tar för givet att den summa man betalar för en undersökning och för enklare korrigeringar av dentala problem är onödig och enbart en kostnad – i det långa loppet är det istället en ren och skär investering då just denna undersökning i sig förhindrat värre – och dyrare! – problem.

Med detta sagt så fortsätter vi och ställer oss frågan kring vilken tandläkare man ska välja? Det vill säga; på vad ska man basera sitt val och vilka punkter är viktiga att ha i åtanke? Naturligtvis så är blir våra förslag generella här – alla är olika och har olika sätt att förhålla sig till en tandläkare – men vi anser att det finns några punkter som man kan ha i åtanke.

Vi kan för att göra det hela enklare och lite mer relevant för fler personer säga att det handlar om en person som just flyttat till Stockholm och som således måste hitta en bra tandläkare där. Dessa punkter tycker vi att personen ska ha i åtanke innan han väljer:

  • Att det finns många tandläkare i Stockholm i kombination med att det råder fri prissättning gör att denne nyinflyttade person på ett annat sätt kan jämföra priserna dem emellan. Det skiljer väldigt mycket i pris mellan en tandläkare och en annan i Stockholm och här finns många kronor att spara.
  • Långsiktighet. En relation mellan tandläkare och patient är unikt och man bygger ofta upp ett förtroende som kan sträcka sig över ett helt yrkesliv. Så tycker vi även att denna person i Stockholm ska resonera och försöka hitta en tandläkare där han kan se en framtid. Förtroende och trygghet ger en lång relation med en tandläkare.
  • Modern utrustning och bra service. Det finns i Stockholm tandläkare som inte gjort några större förändringar på sina praktiker under en lång, lång td. Man vet att de fungerar och man litar på dem. Det finns dock andra tandläkare som håller sig mer uppdaterade och som ser till en helhet; en helhet som innebär att ett besök hos en sådan blir mindre plågsam. Modern utrustning, en personal som jobbat hårt på bemötande och en mer personlig service är ledord som en sådan tandläkare följer och vi rekommenderar denne till Stockholm nyinflyttade person att söka sig till en sådan. Det är som att jämföra mellan natt och dag.
5 Jul 2017